Statystyki

Polityka prywatności

Poprzez otwarcie konta gracza, użytkownik pośrednio daje upoważnienie do przetwarzania wszelkich danych osobowych w zgodzie z prawem do ochrony danych osobowych obowiązującym w Belize. Prawo do przetwarzania danych osobowych nierozerwalnie wiąże się z korzystaniem przez gracza z usług i gier oferowanych przez PanKasyno.com i trwa do momentu zamknięcia konta.

PanKasyno.com dokłada wszelkich starań aby zapewnić prywatność, poufność i bezpieczeństwo danych swoich klientów, które są przechowywane zarówno podczas ich interakcji z firmą TopTech Media, jak również w późniejszym czasie, w najszerszym zakresie osiągalnym przez PanKasyno.com.

  1. Poprzez rejestrację konta gracza, klient udziela PanKasyno.com pozwolenia na wykorzystywanie niektórych informacji prywatnych, które zostaną użyte w celu potwierdzenia tożsamości klienta i zapewnienia bezpieczeństwa dla jego depozytów oraz konta gracza. Informacje te zbierane są zgodnie z naszymi surowymi procedurami weryfikacji i są wykorzystywane w celu przeciwdziałania międzynarodowego prania pieniędzy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony działalności klienta. Ponadto informacje te są przetwarzane wyłącznie przez personel, który wymaga dostępu do tego typu danych.
  2. Nasi klienci zobowiązują się dostarczyć nam prawdziwe, aktualne i dokładne informacje dotyczące ich tożsamości. Ponadto zobowiązują się do rejestracji konta wyłącznie w swoim własnym imieniu oraz zapewniają, że nie będą działać w żaden sposób, który można by uznać za próbę oszustwa.
  3. W celu zapewnienia jak największego komfortu w trakcie odwiedzania strony internetowej przez użytkownika, śledzenia odwiedzin na stronach internetowych oraz do poprawy jakości usług, PanKasyno.com zbiera kawałki informacji przesłanych za pomocą przeglądarki internetowej, zwanych plikami cookies. Użytkownik może, jeśli chce wyłączyć pobieranie plików cookies. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłączenie cookies może ograniczać jego komfort korzystania ze stron internetowych.
  4. PanKasyno.com nigdy nie będzie ujawniać żadnych prywatnych lub poufnych informacji w odniesieniu do naszych klientów osobom trzecim, bez wyraźnej, pisemnej zgody naszych klientów, z wyjątkiem takich szczególnych przypadków gdy ujawnienie informacji jest wymagane przez prawo lub też konieczna jest weryfikacja tożsamości klienta, dla celów bezpieczeństwa konta i zabezpieczenia danych osobowych.
  5. Rejestrując konto gracza oraz korzystając z produktów i usług oferowanych przez PanKasyno.com, klient potwierdza i wyraża zgodę na wykorzystanie w całości lub w części informacji dostępnych na koncie gracza, transakcji jakie mają miejsce na koncie oraz interakcji. Wszelkie interakcje pomiędzy klientem a PanKasyno.com są przechowywane i mogą zostać wykorzystane w przypadku sporów między klientem a PanKasyno.com.
  6. PanKasyno.com dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poufności danych osobowych swoich klientów w tym procedur związanych z ochroną danych osobowych. PanKasyno.com zapewnia, że jego polityka ochrony danych jest regularnie aktualizowana w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
  7. Od czasu do czasu PanKasyno.com może kontaktować się z klientami drogą telefoniczną lub poprzez e-mail w celu przekazania dodatkowych informacji dotyczących PanKasyno.com lub też unikalnych ofert promocyjnych. Klient akceptuje i wyraża zgodę na taką formę kontaktu akceptując regulamin serwisu podczas rejestracji konta gracza. Każda osoba pragnąca zrezygnować z dalszego kontaktu z PanKasyno.com powinna skontaktować się z działem Obsługi Klienta.
  8. Każdy zarejestrowany użytkownik na prawo do wglądu do swoich danych osobowych, oraz ich modyfikacji. W celu zmodyfikowania danych osobowych użytownik powinien skontaktować się Obsługą Klienta.